28
so
28
kwiecień 2018
sobota

Imieniny:

Pawła, Walerii

Liczba wydarzeń: 0

Liczba newsów: 0

29
nd
29
kwiecień 2018
niedziela

Imieniny:

Piotra, Pawła

Liczba wydarzeń: 0

Liczba newsów: 0

30
pn
30
kwiecień 2018
poniedziałek

Imieniny:

Mariana, Katarzyny

Liczba wydarzeń: 1

Liczba newsów: 0

Repertuar:

27
kwiecień 2018
piątek

Dzisiaj

brak repertuaru

28
kwiecień 2018
sobota

Jutro

brak repertuaru

Kalendarz nadchodzących wydarzeń:

27
kwiecień 2018
piątek

Dzisiaj

brak wydarzeń

28
kwiecień 2018
sobota

Jutro

brak wydarzeń

Pozostałe:

2018-04-30
godz. 18:00
2018-05-04
godz. 11:00
2018-05-12
godz. 20:00
Centrum Sztuki Mościce
2018-05-15
godz. 19:00
Informacje

Paweł Smoleń Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego zaprasza na XLI sesję Rady Powiatu Tarnowskiego

Paweł Smoleń Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego zaprasza na XLI sesję Rady Powiatu Tarnowskiego

 • Wyświetleń

  264


 • Data

  2018-03-16

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.

 4. Interpelacje Radnych.

 5. Sprawozdanie z Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
  w 2017 roku.

 6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2017 roku.

 7. Ocena pracy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w 2017 roku.

 8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego oraz
  z działalności merytorycznej Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej za 2017 rok.

 9. Zapoznanie się z planem finansowym oraz z działalności merytorycznej Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej na 2018 rok.

 10. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2017 rok.

 11. Plan finansowy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2018 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski
  z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji w 2017 roku „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.

 14. Przyjęcie „Harmonogramu działań na 2018 rok” do „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Rzuchowej w placówkę opiekuńczo-wychowawczą łączącą zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.

 17. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciężkowicach w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Ciężkowicach.

 18. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ryglicach w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Ryglicach.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Tuchowie w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Tuchowie.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Radłowie w Szkołę Policealną,
  o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, w Radłowie.

 21. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zbylitowskiej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Zbylitowskiej Górze.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zbylitowskiej Górze w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy,
  o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe, w Zbylitowskiej Górze.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Cieżkowice na wykonanie pomnika „Ławeczka Paderewskiego”.

 24. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rzepiennik Strzyżewski prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 25. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL.357.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Skrzyszów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu Tarnowskiego radnych
  w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2018 – 2021.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnowskiego.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok Nr XXXIX.345.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

 29. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tarnowskiego za 2017 rok.

 30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego i studentów mieszkańców Powiatu Tarnowskiego.

 31. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.

 32. Zapytania i wolne wnioski radnych.

 33. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 34. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Tarnowskiego.

 

Przewodniczący Rady

 

/-/ Paweł Smoleń

 

Tarnów, dnia 14 marca 2018

 

 

 

Dodaj komentarz

Reklama

Reklama

Ogłoszenia

Tarnowska.TV

Kontakt 24 

 • Jesteś lub byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
 • Uważasz że coś powinniśmy opisać lub sfilmować?

Poinformuj nas o tym

 501 005 852