24
so
24
luty 2018
sobota

Imieniny:

Macieja, Bogusza

Liczba wydarzeń: 0

Liczba newsów: 0

25
nd
25
luty 2018
niedziela

Imieniny:

Wiktora, Cezarego

Liczba wydarzeń: 0

Liczba newsów: 0

26
pn
26
luty 2018
poniedziałek

Imieniny:

Mirosława, Aleksandra

Liczba wydarzeń: 0

Liczba newsów: 0

27
wt
27
luty 2018
wtorek

Imieniny:

Gabriela, Anastazji

Liczba wydarzeń: 0

Liczba newsów: 0

28
śr
28
luty 2018
środa

Imieniny:

Teofila, Makarego

Liczba wydarzeń: 0

Liczba newsów: 0

Repertuar:

24
luty 2018
sobota

Dzisiaj

brak repertuaru

25
luty 2018
niedziela

Jutro

brak repertuaru

Kalendarz nadchodzących wydarzeń:

24
luty 2018
sobota

Dzisiaj

brak wydarzeń

25
luty 2018
niedziela

Jutro

brak wydarzeń

Pozostałe:

2018-03-04
godz. 11:00
Informacje

Zakończono prace termomodernizacyjne w budynku szkoły podstawowej w Łoponiu

Zakończono prace termomodernizacyjne w budynku szkoły podstawowej w Łoponiu

  • Wyświetleń

    721


  • Data

    2017-12-04

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina Wojnicz w 2016 roku rozpoczęła proces ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne dla zadania. Gmina - w odpowiedzi na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (Zarząd Województwa Małopolskiego) - złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz. Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2.

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Warto nadmienić, iż równolegle w ramach tego samego naboru wniosków złożono drugi wniosek o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Wielka Wieś, gm. Wojnicz.

Proces oceny i weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej trwał do marca 2017 r. 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 480/17 podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach RPO WM.

Projekt gminy Wojnicz znalazł się na liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisano 7 lipca 2017 r.

Równolegle gmina przygotowywała zadanie do realizacji. Wybrano - w drodze przetargu nieograniczonego - wykonawcę zadania inwestycyjnego. Umowę z wykonawcą na realizację prac budowlanych podpisano w dniu 18 lipca 2017. Wykonawca w umowie zobowiązał się do skończenia prac budowlanych nie później niż do dnia 23 października 2017 r. Prace realizowano zgodnie z harmonogramem robót. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie wskazanym w umowie, a protokół odbioru robót końcowych podpisano w Wojniczu w dniu 09 listopada br. 

Dodaj komentarz

Reklama

Reklama

Ogłoszenia

Tarnowska.TV

Kontakt 24 

  • Jesteś lub byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?
  • Uważasz że coś powinniśmy opisać lub sfilmować?

Poinformuj nas o tym

 501 005 852